Mateřská škola Paleček
a Dětská skupina při MŠ Paleček

Mateřská škola Paleček

Podporujeme samostatnost dětí a učíme je jít vlastní cestou.